donderdag 25 juni 2009

Vernieuwing in Werk community opent deuren!Oprichting Vernieuwing in Werk community een feit!

“Multidisciplinaire kennis op het gebied van Het nieuwe werken nu op één centrale plek beschikbaar”


Nederland, 24 juni 2009 - Geen last van files, overal werken waar en wanneer je maar wilt, zelfsturende medewerkers, inspelen op de behoefte van de nieuwe generatie: Vernieuwing in Werk klinkt vele organisaties en medewerkers als muziek in de oren. Hoe kan een organisatie er voor zorgen dat een nieuwe manier van werken succesvol wordt ingevoerd? Veel informatie over het Nieuwe Werken is beschikbaar via individuele blogs, commerciële websites en evenementen. Veelal benadert men hier Het nieuwe werken vanuit de eigen expertise. De belofte van de community is dat door middel van fysiek en virtueel contact tussen experts kennis kan worden uitgewisseld.

Begin april 2009 is een grote groep professionals bij elkaar gekomen met een gedeelde interesse voor ‘Het nieuwe werken’. De community, die inmiddels al uit meer dan 60 personen bestaat, vertegenwoordigt verschillende expertises op gebied van het nieuwe werken zoals ICT, HRM, Facilitair en Strategisch Management. Deze multidisciplinaire groep zorgt voor een brede discussie op het vlak van het nieuwe werken.

De doelstellingen van de Vernieuwing in Werk community:
- Experts op het gebied van Het nieuwe werken samenbrengen
- Een centrale plek voor geïnteresseerden in Het nieuwe werken
- Trend watch & trend make
- Multidisciplinair samenwerken
- Kennis uitwisselen en ontwikkelen
- Beeldvorming van Het nieuwe werken bepalen

Fysiek komt de Community maandelijks bij elkaar om inspiratie op te doen, discussies te voeren over vernieuwing in werk en ingebrachte klantcases te bespreken. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Virtueel biedt de community een website waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden en discussies kunnen voeren over verschillende onderwerpen. De website is te vinden via http://vernieuwinginwerk.nl/.


Alle geïnteresseerde experts, leveranciers, klanten, eindgebruikers en studenten kunnen deelnemen door zich aan te melden op http://vernieuwinginwerk.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten