maandag 6 juni 2011

Exnoveren: 'Eric Putman over creatieve groeiprocessen'


Nieuwe bedrijfsfilm EXNOVEREN: 'Eric Putman over creatieve groeiprocessen' uit de koker van Muziekfabriek Giesbeek met speciale dank aan Ronald Lubbers.

donderdag 25 juni 2009

Paradigmaverschuiving in organisaties


Verandert Het nieuwe werken de inzichten bij HRM?

Het nieuwe werken is inmiddels een hot item binnen het bedrijfsleven. Het is die manier van werken waarbij het werk en de werknemer optimaal op elkaar afgestemd zijn. Het doel daarvan is: effectiever werk, hogere productiviteit, minder files, aantrekkelijker voor arbeidsmarkt, een goede werk/privé balans, optimale benutting van talent, besparing werkplekkosten en veel meer werkplezier. In onze welvaartstaat (ja, ook in crisistijd) stijgen we nog steeds op de behoeftepiramide van Maslow. Het draait allemaal om vrijheid in werk, loslaten, vertrouwen en ontwikkelen.


Vaak gaat het over de technologische ondersteuning om overal en altijd te kunnen werken en om de modern en open ingerichte kantoorpanden. Momenteel vindt er een volledige paradigmaverschuiving plaats binnen organisaties. Het nieuwe werken heeft een grote impact op de manier van werken van medewerkers en leidinggevenden. Wat betekent het voor een leidinggevende dat hij zijn medewerkers niet meer dagelijks ziet? Welke stijl van leidinggeven past bij de nieuwe manager? En dan de cultuur niet te vergeten. Wat is de invloed van al deze veranderingen op de organisatiecultuur?


Strategie en structuur

Organisaties die een zogenoemde Facilitaire Strategie voeren volgens het Boeddhistische model, hebben vooralsnog het meest profijt van integrale doorvoering van alle aspecten van het nieuwe werken. De basis van de gehele organisatie is daarbij gericht op ondersteuning en meer zelfstandige vrijheid. Daarbij zien we een toename van nieuwe organisatievormen die beter passend zijn: de netwerkorganisatie, de organische organisatievorm en de matrixorganisatie met nieuwe cross-verbanden.


Leiderschapsstijl

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe werken is de verschuiving van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Er moet gestuurd worden op output en op de kwaliteit van deze output. De leiderschapstijl die bij het nieuwe werken past is coachend en resultaatgericht. De leidinggevende ziet zijn medewerkers niet meer dagelijks dus kan niet controleren op aanwezigheid. Vertrouwen en loslaten zijn hierbij de sleutelwoorden.


Cultuur

De kenmerken van de organisatiecultuur die passen bij het nieuwe werken is een combinatie van personen en taakcultuur, daar waar de machtsspreiding hoog is. De personencultuur vanwege de rol van de medewerker ten opzichte van de manager, de verantwoordelijkheid en vrijheid. De taakcultuur is hiernaast ook belangrijk omdat resultaatgerichtheid een kenmerk van het nieuwe werken is. Binnen de organisatiecultuur van het nieuwe werken zijn de volgende dimensies te onderscheiden: resultaatgericht, mensgericht, organisatiegebonden, open, losse controle en pragmatisch. Daar waar de adhocratie (flexibel en extern georiënteerd) overwegend aanwezig is zal de meeste toegevoegde waarde bij invoering van het nieuwe werken ondervonden worden. Op zich niet zo vreemd bezien het feit dat de meeste kenniswerkers bij deze vorm van organisatiecultuur goed gedijen.


Rollen en generaties

De komende jaren zullen veel rollen veranderen. Er zullen binnen enkele jaren een behoorlijk aantal nieuwe vaardigheden gewenst worden. De afgelopen jaren zagen we al een sterke toename van het aantal zogenoemde kenniswerkers. Tevens zijn er aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de verschillende generaties. Wat is de toegevoegde waarde van Einsteiners of Digital Natives, om maar enkele indelingen te noemen? Sluit het elkaar uit of vult het elkaar juist aan?


Ergonomische aspecten

Over de ergonomische aspecten in relatie tot het nieuwe werken is nog heel weinig bekend. De werkhouding achter een note-book op een bankje in het park is anders dan achter een desktop op een in hoogte verstelbaar bureau binnen een geairconditioneerde ruimte. Welke invloed hebben de meer wisselende (al dan niet inspirerende) werkplekken op de gezondheid van de medewerker? Wordt bioveldvormende onstralingsapparatuur een nieuwe voorwaarde? Hoe zit het met de werktijden nu deadlines bij resultaatverplichting een heel andere dimensie krijgen? Hoe krijgt men inzichten in het “Gezonde Werken” van de medewerkers? Waarmee is er daadwerkelijk sprake van verzuim of verlet?


Conclusies

Bij het nieuwe werken gaat het om openheid, vertrouwen, loslaten en vrijheid. De medewerker is een zelfstandige professional (ZP-er) en wil zelf zijn werk indelen. De manager faciliteert, coacht en stuurt waar nodig is bij. Resultaatgerichtheid is belangrijk binnen het nieuwe werken, er worden dan ook duidelijke afspraken gemaakt over het gewenste resultaat tussen de manager en medewerker. De leiderschapsstijl is dus coachend en resultaatgericht. De organisatie is open, plat en informeel en zal meer organisch worden. De cultuur is het beste te omschrijven als een combinatie tussen persoonsgericht en taakgericht, waarbij aspecten als flexibiliteit en externe gerichtheid de boventoon voeren. Deze cultuur past bij de principes van het nieuwe werken en de leiderschapsstijl.


Een co-creatie van Nadia Veenman en Eric Putman


dit artikel is 23 juni 2009 gepubliceerd op Vernieuwing in Werk

Vernieuwing in Werk community opent deuren!Oprichting Vernieuwing in Werk community een feit!

“Multidisciplinaire kennis op het gebied van Het nieuwe werken nu op één centrale plek beschikbaar”


Nederland, 24 juni 2009 - Geen last van files, overal werken waar en wanneer je maar wilt, zelfsturende medewerkers, inspelen op de behoefte van de nieuwe generatie: Vernieuwing in Werk klinkt vele organisaties en medewerkers als muziek in de oren. Hoe kan een organisatie er voor zorgen dat een nieuwe manier van werken succesvol wordt ingevoerd? Veel informatie over het Nieuwe Werken is beschikbaar via individuele blogs, commerciële websites en evenementen. Veelal benadert men hier Het nieuwe werken vanuit de eigen expertise. De belofte van de community is dat door middel van fysiek en virtueel contact tussen experts kennis kan worden uitgewisseld.

Begin april 2009 is een grote groep professionals bij elkaar gekomen met een gedeelde interesse voor ‘Het nieuwe werken’. De community, die inmiddels al uit meer dan 60 personen bestaat, vertegenwoordigt verschillende expertises op gebied van het nieuwe werken zoals ICT, HRM, Facilitair en Strategisch Management. Deze multidisciplinaire groep zorgt voor een brede discussie op het vlak van het nieuwe werken.

De doelstellingen van de Vernieuwing in Werk community:
- Experts op het gebied van Het nieuwe werken samenbrengen
- Een centrale plek voor geïnteresseerden in Het nieuwe werken
- Trend watch & trend make
- Multidisciplinair samenwerken
- Kennis uitwisselen en ontwikkelen
- Beeldvorming van Het nieuwe werken bepalen

Fysiek komt de Community maandelijks bij elkaar om inspiratie op te doen, discussies te voeren over vernieuwing in werk en ingebrachte klantcases te bespreken. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Virtueel biedt de community een website waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden en discussies kunnen voeren over verschillende onderwerpen. De website is te vinden via http://vernieuwinginwerk.nl/.


Alle geïnteresseerde experts, leveranciers, klanten, eindgebruikers en studenten kunnen deelnemen door zich aan te melden op http://vernieuwinginwerk.nl/

woensdag 22 april 2009

Earth Day / Dag van de Aarde

Een schitterende wandeling door natuurgebied het Meddoseveen. Kikkers, herten en reeën, fazanten, rotganzen, hooglanders zijn hier veelvuldig te bewonderen. In de winter is het al prachtig ... en nu met al die fris ontluikende kleuren ...

maandag 16 maart 2009

Ronald Giphart start roman op Twitter

START ROMAN OP TWITTER
Schrijver Ronald Giphart en NOS-redactielid Tim Overdiek zijn een roman gestart via de microblog Twitter. Iedereen kan na uitnodiging een bijdrage leveren aan het verhaal.
Overdiek begon met 'De theedoek werkte goed als isolatie. Toch sijpelde af en toe de regen door. Als moeder dat eens wist.' Vervolgens ging Giphart met het verhaal verder met een tweede zin. Op zijn beurt gaf Giphart het verhaal weer door aan een ander. Een nieuwe zin in de roman kan alleen geschreven worden als een persoon uitgenodigd wordt door iemand die de laatste zin van het verhaal plaatste. Er moeten ook bepaalde tags in de post worden verwerkt zodat het verhaal beter te volgen is. Op Ze.nl worden alle tweets die bij het verhaal horen onder elkaar gepresenteerd om het verhaal meer leesbaar te maken en overzichtelijk te houden.
TwitterOp Twitter.com kunnen mensen korte berichten plaatsen van maximaal 140 karakters, net zoveel als in een sms-bericht passen. De berichten worden verspreid naar hun followers die gekozen hebben om een bepaald profiel te volgen.

bron: nu.nl, 13 maart 2009.

Weblogs populairder dan e-mail

EéN OP DE ELF MINUTEN OP INTERNET WORDT BESTEED AAN SOCIALE NETWERKSITES

Aan e-mail wordt steeds minder tijd besteed. Uit onderzoek blijkt dat mensen steeds meer online communiceren via weblogs, online communities en netwerksites. De ochtendkrant nrc.next trekt deze conclusie maandag uit onderzoek van marketingbureau Nielsen Online. Zij onderzochten het internetgedrag in negen landen. Uit de onderzoekcijfers blijkt dat één op de elf minuten op internet wordt besteed aan sociale netwerksites. Het online netwerken verdringt daarmee het e-mailen van de vierde plaats in de ranglijst van populairste tijdsbestedingen op internet.
ConferentieDavid Sacks, oprichter van Yammer, zei zaterdag op een conferentie over nieuwe media in Texas: "We zijn bezig met e-mail 2.0. Mensen willen steeds vaker op elk gewenst moment laten weten wat ze aan het doen zijn."Ari Steinberg, manager bij Facebook, zei tegenover BBC: "Het is interessant om te zien hoe mensen veranderen in de manier van communiceren. Men was gewend een e-mail te sturen aan een bepaald persoon. Het was ook lastig om in te schatten of je vrienden zaten te wachten op wat jij op dat moment aan het doen was. Nu kun je iets laten vallen en mensen zelf laten beslissen of ze dat willen lezen."

bron: nrc next / nu.nl, 16 maart 2009.

woensdag 11 maart 2009

De smartphone is de nieu­we personal computer

VIRTUALISATIE OP TELEFOONS?... het moet niet gekker worden, hoewel? De servermarkt krimpt, de pc-markt stagneert, consultants zitten thuis op de bank. Ook in de computerindustrie slaat de crisis toe. Behalve dan in de sector smartphones die sinds de intro­ductie van de iPhone wordt overspoeld door een tsunami aan innovatie. Als er dit jaar nog een sector gaat groeien, dan is het die van software en hardware voor mobiel in­ternet. Volgens recente gebruikscijfers van Net Applicati­ons is de iPhone het meest gebruikte platform met 67 procent marktaandeel; Windows Mobile, Android en Sym­bian blijven allemaal onder de 7 procent steken, met die aantekening dat het aandeel van Android en Blackberry snel groeit. Let wel: het gaat hier om daadwerkelijk ge­bruik - bezoek van websites - niet om verkoopcijfers van smartphones met een krakkemikkig browsertje erop. Mobiel internet gaat na een decennium vergeefse belof­tes de softwaresector op zijn kop zetten. Alles valt nu op zijn plaats: een doorzichtige tariefstructuur met vaste kosten; beschikbaarheid van snel mobiel internet via umts en wifi, de juiste apparatuur (scherm, gebruikersin­terface, levensduur, snelheid) en last but not least een zeer toegankelijk distributiemechanisme voor de uitrol en aanschaf van nieuwe toepassingen. De introductie van de App Store zorgt voor een revolutie in softwareland. Slimme programmeurs en kleine softwarebedrijven kunnen nu zonder één cent marketingkosten een nieuwe toepassing op de markt brengen en er hun brood mee verdienen. Je kunt dagelijks op de App Store zien tot welke leuke en ge­niale producten dat leidt. Geen wonder dat dit concept door alle andere mobiele partijen is gekopieerd. Geweldig nieuws dus voor een nieuwe generatie nerds. Uiteraard willen ook de gevestigde softwaremachten uit deze ruif meeëten. Maar had u zien aankomen dat VMWa­re met virtualisatiesoftware voor smartphones zou ko­men? Het is echt waar. Handig voor zakelijk gebruik, stelt het bedrijf. Zo kan een mobieltje worden uitgerust met twee besturingssystemen, waarvan bijvoorbeeld Win­dows Mobile door de centrale it-afdeling wordt beheerd, terwijl de gebruiker voor zijn privé-dingen snel overscha­kelt naar een Android-sessie. De smartphone is de nieu­we personal computer.

door: Fred van der Molen in IT Executive, nr 04 – 10 maart 2009.