woensdag 11 maart 2009

De smartphone is de nieu­we personal computer

VIRTUALISATIE OP TELEFOONS?... het moet niet gekker worden, hoewel? De servermarkt krimpt, de pc-markt stagneert, consultants zitten thuis op de bank. Ook in de computerindustrie slaat de crisis toe. Behalve dan in de sector smartphones die sinds de intro­ductie van de iPhone wordt overspoeld door een tsunami aan innovatie. Als er dit jaar nog een sector gaat groeien, dan is het die van software en hardware voor mobiel in­ternet. Volgens recente gebruikscijfers van Net Applicati­ons is de iPhone het meest gebruikte platform met 67 procent marktaandeel; Windows Mobile, Android en Sym­bian blijven allemaal onder de 7 procent steken, met die aantekening dat het aandeel van Android en Blackberry snel groeit. Let wel: het gaat hier om daadwerkelijk ge­bruik - bezoek van websites - niet om verkoopcijfers van smartphones met een krakkemikkig browsertje erop. Mobiel internet gaat na een decennium vergeefse belof­tes de softwaresector op zijn kop zetten. Alles valt nu op zijn plaats: een doorzichtige tariefstructuur met vaste kosten; beschikbaarheid van snel mobiel internet via umts en wifi, de juiste apparatuur (scherm, gebruikersin­terface, levensduur, snelheid) en last but not least een zeer toegankelijk distributiemechanisme voor de uitrol en aanschaf van nieuwe toepassingen. De introductie van de App Store zorgt voor een revolutie in softwareland. Slimme programmeurs en kleine softwarebedrijven kunnen nu zonder één cent marketingkosten een nieuwe toepassing op de markt brengen en er hun brood mee verdienen. Je kunt dagelijks op de App Store zien tot welke leuke en ge­niale producten dat leidt. Geen wonder dat dit concept door alle andere mobiele partijen is gekopieerd. Geweldig nieuws dus voor een nieuwe generatie nerds. Uiteraard willen ook de gevestigde softwaremachten uit deze ruif meeëten. Maar had u zien aankomen dat VMWa­re met virtualisatiesoftware voor smartphones zou ko­men? Het is echt waar. Handig voor zakelijk gebruik, stelt het bedrijf. Zo kan een mobieltje worden uitgerust met twee besturingssystemen, waarvan bijvoorbeeld Win­dows Mobile door de centrale it-afdeling wordt beheerd, terwijl de gebruiker voor zijn privé-dingen snel overscha­kelt naar een Android-sessie. De smartphone is de nieu­we personal computer.

door: Fred van der Molen in IT Executive, nr 04 – 10 maart 2009.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten